Các Thiết Bị Điện Woehner

Công ty cổ phần IVVO nhập khẩu và phân phối tất cả các sản phẩm Woehner, gồm:

+ Thanh cái các loại ( dẹt, T, TT, dẻo…)

+ Bộ điều hợp đấu điện các loại (Adaptors)

+ Giá lắp thanh cái các loại ( busbar supports)

+ Đầu nối dây thông minh các loại ( terminals), không phải khoan lỗ

+ Cầu chì /đóng cắt các loại (fuse holders, fuse links, fuse switch disconnectors)

+ Tấm kết nối ngang (crossboard)

+ Các thiết bị phụ trợ khác (general accessories).

0903.004.962
chat-active-icon
chat-active-icon